absi žurnāls


Kopš absi dalībnieku skaits Latvijā pārsniedzis 100, mēs izdodam esošajiem un potenciālajiem absi dalībniekiem adresētu žurnālu.Katram ABSI dalībniekam tajā bez papildu maksas tiks publicēta reklāma atbilstoši noslēgtajam līgumam par dalību ABSI.

Žurnāla tirāža ir 1000 eksemplāru. Vienu žurnāla eksemplāru saņem katrs ABSI dalībnieks. Tāpat žurnāls tiek izmantots kā reklāmas materiāls, ko saņem ikviens uzrunātais uzņēmums, un tas tiek izplatīts dažādos uzņēmējiem adresētos pasākumos.