absi % un cenas

 

absi iespējams pārdot savas preces/pakalpojumus, piemērojot šādus absi procentus:

 

- 100 % absi

- 50 % absi

- 30 % absi


Ja darījums ir par lielu summu, pircējam, apspriežot līguma nosacījumus, būtu jāsaņem pārdevēja apstiprinājums par darījumam piemērojamo absi %. Pārdevējam ir pienākums veikt darījumus pēc tādiem noteikumiem, kādi ir publicēti tā profilā www.absi.lv.

 

 

absi %:

 

100 %: Norēķins par pirkumu pilnā apmērā tiek veikts BEU®

 

50 %: 50 % no pirkuma summas tiek maksāti BEU® un 50 % - EUR.

 

30 %: 30 % no pirkuma summas tiek maksāti BEU® un 70 % -EUR.
Galvenoklārt piemēro vairumtirdzniecības uzņēmumi

Mēs iesakām:

Mēs iesakām pēc iespējas plašāk piemērot 100 % absi norēķinus, jo tas ļauj saņemt lielākus papildus ieņēmumus.

 

 

 

 

 

 

 

 


NB! Norēķini 100% absi vienmēr ļauj Jums ietaupīt vairāk neatkarīgi no uzcenojuma, kādu Jūs piemērojat savām precēm/pakalpojumiem.

Sazinieties ar mums pa tālruni 25464888 un saņemiet plašāku informāciju.

Kādas ir absi cenas?

 

Spēkā esošo absi cenrādi var aplūkot šeit.