Informācija revidentiem

Kas ir absi?

absi ir Skandināvijas lielākais daudzpusēju maiņas darījumu forums.
absi piedāvā unikālu B2B darījumu forumu un klientu lojalitātes programmas (līdzīgi kā aviosabiedrību izmantotās bonusu programmas regulārajiem klientiem).

absi sadarbība balstās uz daudzpusējiem bartera darījumiem, t.i. uzņēmumi par pirkumiem absi dalībnieku lokā maksā ar savām precēm/pakalpojumiem.
Praksē tas ir droši, ērti un ātri, un notiek, izmantojot iekšēju uzskaites vienību – BEU (bartereiro), kura kurss pret euro vienmēr ir 1:1.

Vispārīgi

absi sistēma ir veidota tā, ka darījumi BEU ne ar ko neatšķiras no darījumiem EUR.
Vienīgās izmaiņas – uzņēmuma kontu plānā ir jāiekļauj analītiskās uzskaites konts “absi”. Veicot darījumus absi sistēmā, norēķini bartereiro ar klientiem un piegādātājiem tajā tiek atspoguļoti tieši tāpat kā kases un banku kontos.
Viss pārējais ir tieši tāpat kā parasti. (Detalizētu aprakstu skatīt zemāk.)

PVN

Visi noteikumi attiecībā uz PVN aprēķināšanu un norēķinu ar valsts budžetu absi darījumos ir tie paši, kurus uzņēmums piemēro ne-bartera darījumos.

Aprēķinātais nodoklis par piegādātajām precēm /pārdotajiem pakalpojumiem

Spēkā tie paši noteikumi, kas attiecas uz darījumiem EUR

Priekšnodoklis par saņemtajām precēm/pakalpojumiem

Spēkā tie paši noteikumi, kas attiecas uz darījumiem EURabsi darījums noteik šādi

Pārdošanas rēķins/preču pavadīzme-rēķins

 1. Partneri savā starpā panāk vienošanos par cenu, kvalitāti, piegādes nosacījumiem u.c. līguma noteikumiem.
 2. Pārdevējs rēķinu izraksta EUR tāpat kā parasti (attiecīgi kā parasti tiek veikta arī preču uzskaite noliktavā, PVN un citu atskaišu sastādīšana VID utt.).
 3. Pārdevējs, lietojot savus identifikācijas datus, pieslēdzas www.absi.lv, un nosūta pircējam elektronisku maksājuma uzdevumu.
 4. Kad pircējs saņemto maksājuma uzdevumu ir apstiprinājsi (apmaksājis), summa no pircēja konta tiek pārskaitīta uz pārdevēja kontu absi sitēmā.
 5. Pārdevējs saņemto maksājumu iegrāmato debitoru un ”absi” kontā.

Grāmatvedība
 • Uzņēmuma kontu plānā ir jāiekļauj analītiskās uzskaites konts “absi”, kurš tiek izmantots visu absi saņemto un veikto maksājumu uzskaitei.
 • Viss pārējais paliek nemainīgs.
 • 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā Jums ir pieejama absi ”internetbanka”, kur apskatāmas un salīdzināmas visas veiktās transakcijas.

Debitori

 • Darbs ar debitoriem tiek veikts tieši tāpat, kā visos pārējos darījumos.
 • absi darījumos ir spēkā tie paši debitoru riski, ar kādiem uzņēmumi saskaras, ik dienas sniedzot pakalpojumu vai piegādājot preci pirms samaksas saņemšanas.
 • Norēķiniem BEU ir tāds pats spēks kā norēķiniem EUR.
 • Uzņēmuma debitoru politikai ir jābūt tādai pašai kā pārējos gadījumos.

Tiesiskais pamats

 • Juridiskais kreditors darījumā ir pārdevējs.
 • Juridiskais debitors darījumā ir pircējs.
 • Maksājumam BEU ir tāds pats tiesiskais pamats kā maksājumam EUR vai jebkurā citā valūtā.
 • Darījumi absi sistēmā ne ar ko neatšķiras no darījumiem naudā.

Audits

 • absi darījumā debitors tiek novērtēts tāpat kā citi debitori saskaņā ar uzņēmumā pieņemto debitoru politiku.
 • Ja uzņēmuma absi-konts pārskata perioda beigās ir ar negatīvu atlikumu, uzņēmums ir pasīvs, kurš atskaitēs tiek iekļauts pēc kursa 1:1.
 • Ja uzņēmuma absi-kontā ir pozitīvs atlikums, uzņēmums ir aktīvs, kurš atskaitēs tiek iekļauts pēc kursa 1:1. Tādā gadījumā auditors, protams, var izvēlēties novērtēt absi (Via Barter SIA) pēc tiem pašiem kritērijiem, pēc kuriem uzņēmums novērtē jebkuru citu debitoru.


Detalizēts apraksts absi dalībniekiem >