Instrukcijas

Rēķinu izrakstīšana


100 % absi


Kad puses ir vienojušās par darījuma noteikumiem, pārdevējs izraksta rēķinu vai izsit kases čeku kā parasti.

Skatīt sadaļā Norēķini >


50 % absi


Atkarībā no uzņēmumā pieņemtās rēķinu izrakstīšanas kārtības, izmantotās grāmatvedības programmas, kā arī uzņēmumā apstiprinātajām procedūrām, rēķinu izrakstīšanu var veikt divos veidos.

1. Ja uzņēmumam ir noslēgts līgums ar OpusCapita AS par automātiskajiem maksājumiem

Ja uzņēmums no klientiem saņem maksājumus, izmantojot OpusCapita automātisko maksājumu sistēmu un rēķinus no savas
grāmatvedības programmas izraksta automātiski, lai nodrošinātu, ka korekti tiek izpildīta tā maksājuma daļa, kuru jāveic BEU un par kuras iekasēšanu gādā OpusCapita , nepieciešams izrakstīt divus rēķinus.

 1. Rēķins par 50 % no darījuma summas tiek izrakstīts tieši tāpat kā parasti un samaksa saņemta, izmantojot OpusCapita automātisko maksājumu – arī tāpat kā parasti.
 2. Rēķins par atlikušajiem darījuma 50 % tāpat tiek izrakstīts kā parasti, un iegrāmatots saskaņā ar www.absi.lv aprakstīto absi maksājumu procedūru.
Norēķini mājas lapā www.absi.lv
 1. Pēc tam, kad pārdevējs kā parasti ir izrakstījis rēķinu, tas atver Via Barter mājas lapu www.absi.lv un ar savu lietotāja vārdu un paroli pieslēdzas sistēmai. Tad dalībnieku sarakstā sadaļā ”Izveidot transakciju” pārdevējs atrod pircēja nosaukumu, un sistēma automātiski parāda pircēja absi dalībnieka numuru.
 2. Pārdevējs ievada rēķina numuru/-s un īsu darījuma aprakstu, kā arī sniedz informāciju, ka šis maksājums ir norēķins par 50% no darījuma summas. Izveidoto transakciju pārdevējs apstiprina, ievadot savu paroli.
 3. Pēc tam absi sistēma pircējam nosūta e-pastu ar apstiprinājumu, un pircējs saņemto transakciju var apstiprināt, ievadot savu paroli. Līdz ar to maksājums ir izpildīts.
2. Saņemot maksājumus, netiek izmantota OpusCapita automātisko maksājumu sistēmaŠeit uzņēmums pēc saviem ieskatiem var izvēlēties vienu no divām iespējām.

 • Pārdevējs rīkojas tāpat, kā aprakstīts 1.punktā.
 • Kā parasti izraksta rēķinu un samaksu par 50% no darījuma summas saņem naudā un 50% - bartereiro.
 1. Pēc tam, kad pārdevējs kā parasti ir izrakstījis rēķinu, tas atver Via Barter mājas lapu www.absi.lv un ar savu lietotāja vārdu un paroli ieiet sistēmā. Tad dalībnieku sarakstā sadaļā ”Izveidot transakciju” pārdevējs atrod pircēja nosaukumu, un sistēma automātiski parāda pircēja absi dalībnieka numuru.
 2. Pārdevējs ievada rēķina mumuru un īsu darījuma aprakstu, kā arī sniedz informāciju, ka šis maksājums ir norēķins par 50% no darījuma summas. Izveidoto transakciju pārdevējs apstiprina, ievadot savu paroli.
 3. Pēc tam absi sistēma pircējam nosūta e-pastu ar apstiprinājumu, un pircējs saņemto transakciju var apstiprināt, ievadot savu paroli. Līdz ar to maksājums ir izpildīts.

30 % absi


Atkarībā no uzņēmumā pieņemtās rēķinu izrakstīšanas kārtības, izmantotās grāmatvedības programmas, kā arī uzņēmumā apstiprinātajām procedūrām, rēķinu izrakstīšanu var veikt divos veidos.

Ja uzņēmums no klientiem saņem maksājumus, izmantojot OpusCapita automātisko maksājumu sistēmu un rēķinus no savas grāmatvedības programmas izraksta automātiski, lai nodrošinātu, ka korekti tiek izpildīta tā maksājuma daļa, kuru jāveic EUR un par kuras iekasēšanu gādā OpusCapita , nepieciešams izrakstīt divus rēķinus.
 1. Rēķins par 70 % no darījuma summas tiek izrakstīts tieši tāpat kā parsti un samaksa saņemta, izmantojot OpusCapita automātisko maksājumu – arī tāpat kā parasti.
 2. Rēķins par atlikušajiem darījuma 30 % tāpat tiek izrakstīts kā parasti, un iegrāmatots saskaņā ar www.absi.lv aprakstīto absi maksājumu procedūru.


Norēķini mājas lapā www.absi.lv
 1. Pēc tam, kad pārdevējs kā parasti ir izrakstījis rēķinu, viņš, ievedot savus lietotāja identifikācijas datus, pieslēdzas www.absi.lv, sadaļā ”Izveidot transakciju” dalībnieku sarakstā atrod pircēja nosaukumu, un sistēma automātiksi parāda pircēja absi dalībnieka numuru.
 2. Pircējs ievada rēķina numuru un īsu darījuma aprakstu, kā arī sniedz informāciju, ka šis maksājums ir norēķins par 30% no darījuma summas. Izveidoto transakciju pārdevējs apstiprina, ievadot savu paroli.
 3. Pēc tam absi sistēma pircējam nosūta e-pastu ar apstiprinājumu, un pircējs saņemto transakciju var apstiprināt, ievadot savu paroli. Līdz ar to maksājums ir izpildīts.


2. Saņemot maksājumus, netiek izmantota OpusCapita automātisko maksājumu sistēma

Uzņēmums pēc saviem ieskatiem var izvēlēties vienu no diviem variantiem
 • Pārdevējs rīkojas tāpat, kā aprakstīts 1.punktā.
 • Kā parasti izraksta rēķinu un samaksu par 70% no darījuma vērtības saņem naudā un 30% - bartereiro.
 1. Pēc tam, kad pārdevējs kā parasti ir izrakstījis rēķinu, tas atver Via Barter mājas lapu www.absi.lv un ar savu lietotāja vārdu un paroli pieslēdzas sistēmai. Tad dalībnieku sarakstā sadaļā ”Izveidot transakciju” pārdevējs atrod pircēja nosaukumu, un sistēma automātiski parāda pircēja absi dalībnieka numuru.
 2. Pārdevējs ievada rēķina mumuru un īsu darījuma aprakstu, kā arī sniedz informāciju, ka šis maksājums ir norēķins par 30% no darījuma summas. Izveidoto transakciju pārdevējs apstiprina, ievadot savu paroli.
 3. Tad absi sistēma pircējam nosūta e-pastu ar apstiprinājumu par maksājumu 30% apmērā no darījuma summas, un pircējs saņemto transakciju var apstiprināt, ievadot savu paroli. Līdz ar to maksājums ir izpildīts.