Instrukcijas

Darījums ar rēķinu, pārdevējs

Apmaksas iegrāmatošana

100 % bartereiro norēķins par precēm /pakalpojumiem
 1. Uzņēmuma grāmatvedība klientam izraksta rēķinu par precēm/pakalpojumiem tāpat kā parasti
 2. Klienta maksājums tiek reģistrēts absi kontā www.absi.lv (Skatīt maksājumi internetā >).
Norēķins par darījumu 50% apmērā no darījuma summas tiek veikts BEU un 50 % EUR
 1. Klientam tiek izrakstīts viens rēķins par pilnu darījuma summu
 2. Rēķinu iegrāmato kā parastu debitoru rēķinu
 3. Apmaksa kredītā tiek iegrāmatota tāpat kā parasti
 4. un debetā 50 % tiek iegrāmatoti absi kontā
 5. un 50 % kases/bankas kontā.
Klientam tiek izrakstīti divi atsevišķi rēķini, katrs par 50% no darījuma summas:
 1. Pirmo rēķinu iegrāmato kā parastu debitoru rēķinu. Apmaksu kredītā grāmato tāpat kā parasti un debetā - absi kontā.
 2. Otro rēķinu iegrāmato kā parastu debitoru rēķinu. Apmaksu kredītā grāmato tāpat kā parasti un debetā - klases/bankas kontā.
Norēķins par darījumu 30% apmērā no darījuma summas tiek veikts BEU un 70 % EUR
 1. Klientam tiek izrakstīts viens rēķins par pilnu darījuma summu
 2. Rēķinu iegrāmato kā parastu debitoru rēķinu
 3. Apmaksa kredītā tiek iegrāmatota tāpat kā parasti
 4. un debetā 30 % tiek iegrāmatoti absi kontā
 5. un 70 % kases/bankas kontā.
Tiek izrakstīti divi atsevišķi rēķini attiecīgi par 30 % un 70 % no darījuma summas
 1. Pirmo rēķinu (30%) iegrāmato kā parastu debitoru rēķinu. Apmaksu kredītā grāmato tāpat kā parasti un debetā - absi kontā.
 2. Otro rēķinu (70%) iegrāmato kā parastu debitoru rēķinu. Apmaksu kredītā grāmato tāpat kā parasti un debetā - klases/bankas kontā.
Visi grāmatojumi ir EUR.
absi konts grāmatvedības programmā parādās tāpat kā parasts euro konts bankā.
Aprēķinātais pievienotās vērtības nodoklis par pārdotajām precēm/sniegtajiem pakalpojumiem un priekšnodoklis par saņemtajām precēm/saņemtajiem pakalpojumiem tiek atspoguļots tieši tāpat kā parastos darījumos.