KONTAKTINFORMĀCIJA

i Liepāja SIA

Jaunā iela 11-2

LV-3401 Liepāja

Latvija

PVN reģ. Nr.LV: 52103032381
Tālrunis: +371-63489088
Fakss: +371-63489087
Mob. Tālr.: +371-29441196
E-pasts: Redzams pēc lietotāja identifikācijas datu ievades
Pārdevumi:Indra Heringa
Pirkumi:Indra Heringa

Piedāvā:

  • Grāmatvedības pakalpojumi
  • Gada pārskati, nodokļu deklarācijas

profils

i Liepāja SIA

100% ABSI

Piedāvājam grāmatvedības uzskaiti tirdzniecības, ražošanas, pakalpojumu sniedzēju uzņēmumiem, biedrībām un nodibinājumiem, saimnieciskās darbības veicējiem. Ilggadējās darbības laikā gūta pieredze grāmatvedības uzskaitei projektos ar finanšu līdzekļiem no dažādiem Eiropas Savienības fondiem, kā arī no komerciāliem investīciju fondiem.

Kārtojot klientu grāmatvedību, uzņemamies pilnu atbildību par grāmatvedības uzskaites pareizību, precizitāti, uzskatāmību un savlaicīgu darbu izpildi. Uskaites problēmu risinājumos izmantojam radošu pieeju.

Sagatavojam un iesniedzam nodokļu un informatīvās deklarācijas, pārskatus VID, atskaites Centrālās Statistikas pārvaldei un Latvijas Bankai.