KONTAKTINFORMĀCIJA

Taureņa efekts, biedrība

Citadeles 2 - 301

LV-1010 Riga

Latvija

PVN reģ. Nr.LV: 40008197815
Mob. Tālr.: +37126538636
E-pasts: Redzams pēc lietotāja identifikācijas datu ievades
Website: www.taurenaefekts.lv
Pārdevumi:Olga Kazaka
Pirkumi:Olga Kazaka

Piedāvā:

  • Sabiedriskā labuma fonds
  • Labdarības organizācija
  • Ziedojumi

profils

Taureņa efekts, biedrība

100% ABSI

Amerikāņu meteorologs un matemātiķis Edvards Lorencs izvirzīja Haosa teoriju, ietverot tajā koncepciju „Taureņa efekts” un aprakstot, ka pat niecīgākās izmaiņas sistēmā var izraisīt milzīgas pārmaiņas kādā citā vietā. Šī ideja iedvesmoja mūs 2009. gadā uzsākt labdarības darbību. Mēs ticam, ka ieguldot pat niecīgākos resursus, ir iespējams sasniegt varenus mērķus.

*****************************

Американский метеоролог и математик Эдвард Лоренц выдвинул Теорию Хаоса, включающую концепцию «Эффект бабочки», объяснив, что даже незначительное изменение в системе может иметь большие последствия в каком-то другом месте. Эта идея вдохновила нас в 2009 году начать благотворительную деятельность. Мы верим, что вкладывая даже самые небольшие ресурсы, мы можем добиться больших целей.