KONTAKTINFORMĀCIJA

Finansists

Ganību 11

LV3801 Saldus

Latvija

PVN reģ. Nr.LV: 48503025532
Tālrunis: +37126759835
Mob. Tālr.: +37126759835
E-pasts: Redzams pēc lietotāja identifikācijas datu ievades
Website: www.tavsfinansists.com
Pārdevumi:Evija Ķuda
Pirkumi:Evija Ķuda

Piedāvā:

  • Grāmatvedības pakalpojumi
  • Gada pārskati, nodokļu deklarācijas
  • Grāmatvedības uzņēmums
  • Revidenti, auditori

profils

Finansists

30% ABSI

Grāmatvedis ir cilvēks,kurš savu darbu var veikt praktiski no visām vietām,tāpēc mūsu klienti ir gan Saldū,Rīgā,Salacgrīvā un citur.
Veicam datorizētu, sistēmisku grāmatvedības uzskaiti atbilstoši LR normatīvajiem aktiem, piemērojot to kompānijas darbības specifikai.
1) Grāmatvedības metodikas, dokumentu aprites shēmas un citu grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrāde;
2) Pamatlīdzekļu uzskaite;
3) Ieņēmumu-izdevumu uzskaite;
4) Debitoru-kreditoru uzskaite;
5) Bankas norēķinu uzskaite;
6) Kases operāciju uzskaite;
7) Darbinieku uzskaite un nodokļu aprēķini;
8) Operatīvās bilances;
9) Rēķinu izrakstīšana, rīkojumi;
10) VID atskaites, CSP atskaites;
11) Krājumu inventarizācijas;
12) Konsultēšana nodokļu jautājumos;
13) Gada pārskata sagatavošana.

Veicam Jūsu uzņēmuma pārstāvēšanu attiecībās ar Valsts Ieņēmumu Dienestu, Komercreģistru, Centrālo Statistiskas pārvaldi, Valsts Darba inspekciju.

Piedāvājam konsultācijas grāmatvedības un nodokļu jautājumos – mūsu klientiem bez maksas.

Atlīdzība par grāmatvedības pakalpojumiem katram klientam tiek noteikta individuāli, ņemot vērā klienta darbības specifiku, iegrāmatojamo operāciju skaitu, darbinieku skaitu un citus faktorus.

Personāla lietvedības dokumentu sagatavošana:
1) Darba līguma sagatavošana;
2) Amata apraksta sagatavošana;
3) Rīkojumu sagatavošana;
4) Nodokļu aprēķināšana un plānošana;
5) Darba attiecību pārtraukšanas dokumentācijas sagatavošana.

Personāla atalgojuma uzskaite:
1) Darba algas aprēķins;
2) Slimības naudas aprēķins;
3) Atvaļinājuma naudas aprēķins;

Sniedzam konsultācijas un ieteikumus uzņēmuma dibināšanai.
Grāmatvedības pakalpojumi gan juridiskām personām, gan pašnodarbinātām personām

Priekšrocības, ko gūst Jūsu uzņēmums, izvēloties grāmatvedības ārpakalpojumus:
1) Mazāk algotu darbinieku(mazāks nodokļu slogs)
2) Zemākas uzturēšanas izmaksas(darbavietas birojā, nav jāveic slimības lapu, atvaļinājumu , darbinieku apmācības un kvalifikācijas celšanas apmaksa),
3) Profesionāla apkalpošana,
4) Datorizēta grāmatvedības uzskaite uz licenzētas grāmatvedības programmas(nav jāuztur programmatūra),
5) Nav jārūpējas par datu uzglabāšanu un drošību,
6) Jaunākās likumdošanas aktivitātes,
7) Pārstāvniecība VID