KONTAKTINFORMĀCIJA

ML Consulting Company

Upes iela 2A-1

LV-1013 Rīga

Latvija

PVN reģ. Nr.LV: 40103935136
Tālrunis: +371-26092831
Mob. Tālr.: +371-26092831
E-pasts: Redzams pēc lietotāja identifikācijas datu ievades
Website: www.likumakonsultants.lv
Pārdevumi:Matīss Locis
Pirkumi:Matīss Locis

Piedāvā:

  • Juridiskie pakalpojumi
  • Parādu piedziņa
  • Konsultācijas
  • Jurists

profils

ML Consulting Company

30% ABSI

Juridiskie pakalpojumi:
Līgumu sagatavošana – pirkuma līgumi, nomas un īres līgumi, dāvinājuma līgumi, aizdevuma līgumi, patapinājuma līgumi, investīciju līgumi, konfidencialitātes līgumi u.c. līgumi;
Pārstāvība ar nekustamajiem īpašumiem saistītajos strīdos un tiesās;
Parādu piedziņas administrēšana;
Konsultācijas darba tiesību jautājumos (darba strīdi, darba attiecību pārtraukšana, darba samaksa u.c.);
Konsultācijas mantojuma tiesībās (mantinieku tiesības, mantojuma pieņemšana, tiesības mantot, mantojuma apstrīdēšana u.c.)